Uroczystości 201-lecia Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.Archiwum rodziny Dziewic i Sławka Ponikowskiego